Sjedišta društva Filir d.o.o. Vukovar
Vijeća Europe 36
32 000 Vukovar
Tel: + 385 32 428 340
Fax: + 385 32 428 591
e-mail: filir@filir.hr

Izdvojeni pogon Filir Osijek
Gornjodravska obala 90c
31 000 Osijek
e-mail: filir@filir.hr

Distribucijski centar Filir Vukovar
Vijeća Europe 30
32 000 Vukovar
e-mail: vukovar@filir.hr

Distribucijski centar Filir Zagreb
Ljudevita Posavskog 5
10 360 Sesvete
e-mail: filir.zagreb@filir.hr

Distribucijski centar Filir Split
Dubrovačka 4 (Poslovna zona Podi)
21 204 Dugopolje
e-mail: filir.split@filir.hr

Distribucijski centar Filir Rijeka
Kukuljanovo bb
51 227 Kukuljanovo
e-mail: filir.rijeka@filir.hr