Partneri

Naši poslovni partneri su velike multinacionalne kompanije sa svojim brendovima. Jako se trudimo sa svim našim poslovnim partnerima razvijati dugoročno korektan poslovni odnos. Naša efikasnost i efektivnost među ključnim su faktorima koji nam to omogućavaju.
Usmjerenost prema partnerima uključuje razvijanje njihovog povjerenja, što postižemo proaktivnim pristupom radu, predviđanjem njihovih potreba i informacijama koje im pružamo prije no što ih i zatraže od nas. Zajedničkim snagama nastojimo na najbolji način plasirati i pozicionirati brendove i proizvode na tržištu.

Naši partneri su:

pevex logo